ZARZ. KOx 2017/2020


PREZES KOx

ANTONI MAJEWSKI

V-CE PREZES D/S SPORTU

DOMINIK GOTKOWICZ

SEKRETARZ ORAZ REDAKTOR STRONY INTERNETOWEJ

PIOTR MIELCZAREK

SKARBNIK

ANDRZEJ FILIP

GOSPODARZ I

ROBERT BALCERZAK

GOSPODARZ II

ZDZISxW MAJEWSKI