REGULAMIN WEWNĘTRZNY KOŁA 2019/2020


REGULAMIN WEWNĘTRZNY KOŁA PZW NR 10 "SIRA" W SIERADZU

SPORTOWEGO POŁOWU RYB NA STARORZECZU "PARADZIANKA"

Rozdział I - Postanowienia ogólne:

1. Dozwolone jest całodobowe łowienie ryb. Wędkarza łowiącego w godzinach nocnych, tj. między 22:00 a 6:00, obowiązuje limit dzienny określony niniejszym regulaminem.

2. Uprawnieni do wędkowania są:

- członkowie i kandydaci PZW posiadający ważną legitymację i kartę wędkarską, członkowie uczestnicy PZW (do lat 16) posiadający ważną legitymację i kartę członkowską pod opieką osoby dorosłej, przy czym w obu przypadkach niezbędne jest posiadanie ważnego upoważnienia do wędkowania na starorzeczu Paradzianka, wydanego przez Zarząd Koła PZW SIRA.

- dziecko do lat 16-tu członka zrzeszonego w PZW, może łowić na jedną z jego wędek, w jego obecności, w obrębie jego i w ramach jego dziennego limitu połowu.

3. Wędkowanie odbywa się wyłącznie metodą spławikową na dowolną przynętę, na następującą ilość wędęk:

- członkowie PZW (seniorzy) - 2 wędki

- młodzież do lat 16-tu - 1 wędka

Dozwolone jest stosowanie "drgających" szczytówek i kul wodnych jako sygnalizatorów brań bez możliwości stosowania tzw. karmników, tj. koszyczków zanętowych, sprężyn itp.

4. Zabronione jest wędkowanie metodą spiningową.

5. We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują postanowienia "Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb".

Rozdział II - ochrona ryb:

1. Dla prowadzenia właściwej gospodarki rybostanem ustala się następuje wymiary ochronne i limity ilościowo-wagowe dziennego połowu ryb przez jednego uprawnionego wędkarza:

- AMUR BIAŁY                                2 szt. Wymiar ochronny 45 cm

- TOŁPYGA BIAŁA I PSTRA               2 szt. Wymiar ochronny 35 cm

- LESZCZ                                       ZAKAZ ZABIERANIA LESZCZA W 2019 ROKU

- SZCZUPAK                                   2 szt. Wymiar ochronny 50 cm

- SANDACZ                                    1 szt. Wymiar ochronny 50 cm

- KARP I KARP SAZAN                     2 szt. Wymiar ochronny 35 cm

- LIN                                              2 szt. Wymiar ochronny 30 cm

- WĘGORZ                                      2 szt. Wymiar ochronny 65 cm

- JAŹ                                              2 szt. Wymiar ochronny 30 cm

- SUM                                             1 szt. Wymiar ochronny 70 cm

- KARAŚ ZŁOCISTY I SREBRZYSTY    2 szt. Wymiar ochronny 30 cm

- JESIOTR                                       OCHRONA CAŁKOWITA

Wędkarz może wędkować, dopóki nie ma w siatce limitu ryb.

Łączna ilość ryb objętych limitem sztukowym nie może przekraczać 2 szt.

Dopuszcza się zabranie z łowiska ryb innych gatunków, nie wymienionych powyżej w ilości nie przekraczającej 2 kg w ciągu doby.

Pozostałe limity ilościowe i wymiary ochronne wg "Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb", obowiązującego w naszym okręgu.

Ryby złowione, które nie będą zabierane, należy natychmiast wypuścić.

Ryby, które będą zabierane z łowiska muszą być przetrzymywane w siatce wędkarskiej.

Obowiązkowe jest posiadanie wypychacza (przyrządu do odhaczania ryb).

 

ZARZĄD KOŁA PZW "SIRA"