OPŁATY ZA WĘDKOWANIE 2013
SKŁADKI I OPŁATY W OKRĘGU PZW W SIERADZU NA ROK 2013


1. SKŁADKA CZŁONKOWSKA NORMALNA 66,-

2. SKŁADKA CZŁONKOWSKA ULGOWA:

- odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW;

- młodzież szkolna, studenci w wieku od 16 do 24 lat;

- mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia;

- kobiety po ukończeniu 60 roku życia; 33,-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- odznaczonych złotą odznaką PZW z wieńcami;

- członka uczestnika do lat 16; 16,-

------------------------

3. SKŁADKA OKRĘGOWA ROCZNA PODSTAWOWA - PEŁNA (dot. wszystkich metod i sposobów połowu)

130,-

4. SKŁADKA OKRĘGOWA ROCZNA PEŁNA - ULGOWA (dot. wszystkich metod i sposobów połowu):

- odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW;

- młodzież szkolna, studenci w wieku od 16 do 24 lat;

- mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia;

- kobiety po ukończeniu 60 roku życia; 80,-


5. SKŁADKA OKRĘGOWA ROCZNA PODSTAWOWA (wyłączony połów ze środków pływających):

106,-

6. SKŁADKA OKRĘGOWA ROCZNA ULGOWA (wyłączony połów ze środków pływających):

- odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW;

- młodzież szkolna, studenci w wieku od 16 do 24 lat;

- mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia;

- kobiety po ukończeniu 60 roku życia; 53,-


7. SKŁADKA OKRĘGOWA ROCZNA PEŁNA - UCZESTNIK 26,-


8. SKŁADKA UZUPEŁNIAJĄCA - POŁÓW ZE ŚRODKÓW PŁYWAJĄCYCH 24,-


9. SKŁADKA OKRESOWA DLA CZŁONKÓW PZW- PEŁNA:

- 1 dzień 15,-

- 7 dni 50,-

10. SKŁADKA OKRESOWA PEŁNA DLA NIEZRZESZONYCH I CUDZOZIEMCÓW:

- 1 dzień 30,-

- 3 dni 70,-

11. Członkowie honorowi i odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami zwolnieni są z wnoszenia składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód na podstawie wpisu dokonanego w legitymacji członkowskiej przez Biuro Zarządu Okręgu.

12. WPISOWE:

- normalne 25,-

- uczestnika 12,-

13. LEGITYMACJA CZŁONKOWSKA (z opłaty zwolnieni są członkowie uczestnicy)

5,-