REGULAMIN WEWNĘTRZNY KOŁA 2012


REGULAMIN WEWNĘTRZNY PZW , KOŁA NR 10 "SIRA" W SIERADZU
SPORTOWEGO POŁOWU RYB NA STARORZECZU "PARADZIANKA".


Rozdział I - Postanowienia ogólne

1. Dozwolone jest całodobowe łowienie ryb.

2.Uprawnieni do wędkowania są:
- członkowie i kandydaci PZW posiadający ważną legitymację i kartę wędkarską, oraz upoważnienie do wędkowania na starorzeczu "Paradzianka" wydane przez zarząd Koła PZW "SIRA"
- członkowie uczestnicy PZW (do lat 16-stu) posiadający ważną legitymację i kartę wędkarską
opłaconą w kole "SIRA", pod opieką osoby dorosłej
- współmałżonek lub dziecko (do lat 16-stu) uprawnionego członka zrzeszonego w PZW
może łowić na jedną z jego wędek, w jego obecności, w obrębie jego łowiska i w ramach
jego dziennego limitu połowu

3. Wędkować można metodą spławikową oraz gruntową (bez możliwości stosowania tzw. karmników, tj. koszyków zanętowych, sprężyn itp.) na dowolną przynętę, na następującą
ilość wędek:
- członkowie PZW (seniorzy) - 2 wędki
- młodzież do lat 16-stu - 1 wędka

4. Zabronione jest wędkowanie metodą spiningową

5. Każdy wędkarz zobowiązany jest do posiadania w czasie połowu siatki wędkarskiej do przetrzymywania ryb, które po zakończeniu połowu zamierza zabrać ze sobą.

6. Ryby złapane, które nie będą zabierane należy natychmiast wypuścić

7. Obowiązkowe jest posiadanie tzw. wypychacza (przyrządu do odhaczania ryb)

8. Na zawodach wędkarskich dopuszcza się stosowanie wędzisk o długości do 13 metrów


9. Pozostałe zasady i obowiązki wg. "REGULAMINU AMATORSKIEGO POŁOWU RYB"

Rozdział II - Ochrona ryb

1. Dla prowadzenia właściwej gospodarki rybostanem,ustala się następujące wymiary ochronne i limity wagowe, oraz ilościowe dziennego (od godz. 00.00 do godz. 24.00) połowu ryb przez uprawnionego wędkarza:

- Amur --------- 1 szt. wymiar ochronny do 40 cm
- Tołpyga ------ 1 szt. wymiar ochronny do 35 cm
- Leszcz --- 2 szt. wymiar ochronny do 30 cm (okres ochronny od 01.01.2012 do 31.05.2012)
- Szczupak -----1 szt. wymiar ochronny do 50 cm
- Sandacz ------1 szt. wymiar ochronny do 50 cm
- Karp ---------- 1 szt. wymiar ochronny do 30 cm
- Lin ------------2 szt. wymiar ochronny do 30 cm
- Węgorz ------ 2 szt. wymiar ochronny do 50 cm
- Jaź ----------- 1 szt. wymiar ochronny do 30 cm
- Sum ---------- 1 szt. wymiar ochronny do 70 cm
- Karaś złocisty i srebrzysty --- 2 szt. wymiar ochronny do 25 cm
- Jesiotr -------- ochrona całkowita !!!


UWAGA !!! Łączna ilość złowionych ryb z wyżej wymienionych różnych gatunków nie może przekroczyć 2 sztuk w ciągu doby. Na przykład (1 szt. karpia i 1 szt. szczupaka) (1 szt. lina i 1 szt. leszcza).

Dopuszcza się zabranie z łowiska ryb innych gatunków, nie wymienionych wyżej, w ilości nie przekraczającej 2 kg w ciągu doby.

Pozostałe limity ilościowe i wymiary ochronne według "REGULAMINU AMATORSKIEGO POŁOWU RYB"obowiązującego w naszym okręgu.

Wędkarz może wędkować dopóki nie ma w siatce limitu ryb.

Przetrzymywanie 2 dużych ryb w siatce jest jednoznaczne z zakończeniem połowu. Wędkarz zobowiązany jest wówczas do opuszczenia łowiska.