Rozpoczęcie Sezonu i I tura Mistrzostw Koła 2014


Wyniki zawodów "Rozpoczęcie Sezonu i I tura Mistrzostw Koła 2014" "Sira" Sieradz:

Wyniki poszczególnych sektorów:

SEKTOR "A"

1. WOJCIECH MICHALAK - 4390 PKT.
2. Andrzej Filip - 3640 pkt.
3. Józef Szwed - 2570 pkt.
4. Waldemar Kłos - 1970 pkt.
5. Jacek Krawczyk - 840 pkt.
6. Zdzisław Majewski - 720 pkt.
7. Jakub Gruszczyński - 630 pkt.
8. Arkadiusz Pawłowski - 470 pkt.
9. Dominik Gotkowicz - 450 pkt.
10. Michał Kaczmarek - 420 pkt.
11. Krystian Majewski - 410 pkt.
12. Bogdan Krzywania - 0 pkt.
13. Antoni Majewski - 0 pkt.

SEKTOR "B"

1. DARIUSZ JANECZEK - 4330 PKT.
2. Krzysztof Ablewski - 4190 pkt.
3. Marcin Rzeźnik - 3440 pkt.
4. Dariusz Miller - 1790 pkt.
5. Grzegorz Jasłowski - 1350 pkt.
6. Marian Kubik - 1280 pkt.
7. Marcin Balcerzak - 740 pkt.
8. Zenon Bartos - 690 pkt.
9. Marcin Tworek - 620 pkt.
10. Robert Podsiadły - 390 pkt.
11. Rafał Jadczak - 0 pkt.
12. Stanisław Stasiak - 0 pkt.
13. Tadeusz Rajski - 0 pkt.

SEKTOR "JUNIOR"

1.               WINIARSKI - 490 PKT.
2. Michał Podsiadły - 430 pkt.
3. Jakub Reda - 0 pkt. (los.)
4. Kacper Szwejda - 0 pkt. (los.)

Wyniki zbiorcze:

- w kategorii seniorów

I MIEJSCE: WOJCIECH MICHALAK - 4390 PKT.

II MIEJSCE: Dariusz Janeczek - 4330 pkt.
III MIEJSCE: Krzysztof Ablewski - 4190 pkt.

4. Filip Andrzej - 3640 pkt.
5. Rzeźnik Marcin - 3440 pkt.
6. Szwed Józef - 2570 pkt.
7. Kłos Waldemar - 1970 pkt.
8. Miller Dariusz - 1790 pkt.
9. Jasłowski Grzegorz - 1350 pkt.
10. Krawczyk Jacek - 840 pkt.
11. Kubik Marian - 1280 pkt.
12. Majewski Zdzisław - 720 pkt.
13. Balcerzak Marcin - 740 pkt.
14. Gruszczyński Jakub - 630 pkt.
15. Bartos Zenon - 690 pkt.
16. Pawłowski Arkadiusz - 470 pkt.
17. Tworek Marcin - 620 pkt.
18. Gotkowicz Dominik - 450 pkt.
19. Kaczmarek Michał - 420 pkt.
20. Podsiadły Robert - 390 pkt.
21. Majewski Krystian - 410 pkt.
22. Jadczak Rafał - 0 pkt.
22. Krzywania Bogdan - 0 pkt.
22. Majewski Antoni - 0 pkt.
22. Stasiak Stanisław - 0 pkt.
22. Rajski Tadeusz - 0 pkt.

- w kategorii juniorów:

I MIEJSCE: WINIARSKI           - 490 PKT.

II MIEJSCE: Podsiadły Michał - 430 pkt.
III MIEJSCE: Reda Jakub - 0 pkt.

4. Szwejda Kacper - 0 pkt.

W zawodach wzięło udział 26 seniorów i 4 juniorów.