WYNIKI ZAWODÓW W KOLE 2015


Rozpoczęcie Sezonu i I tura Mistrzostw Koła 19.04.2015:

- senior

1. Sebastian Rybiński - 3830 pkt.;
2. Arkadiusz Pawłowski - 3540 pkt.;
3. Krzysztof Ablewski - 3040 pkt.;
4. Wojciech Michalak - 2740 pkt.;
5. Waldemar Kłoś - 2500 pkt.;
6. Zbigniew Kapturkiewicz - 1860 pkt.;
7. Dominik Gotkowicz - 1460 pkt.;
8. Dariusz Miller - 1390 pkt.;
9. Józef Szwed - 1300 pkt.;
10. Marian Kubik - 710 pkt.;
11. Robert Podsiadły - 680 pkt.;
12. Grzegorz Jasłowski - 620 pkt.;
13. Piotr Mielczarek - 590 pkt.;
14. Dariusz Janeczek - 520 pkt.;
14. Mariusz Leśkiewicz - 520 pkt.;
16. Zdzisław Majewski - 0 pkt.;
16. Jan Sobielak - 0 pkt.;
16. Radosław Sobielak - 0 pkt.;
16. Antoni Majewski - 0 pkt.;
16. Tomasz Grzelak - 0 pkt.;
16. Krystian Majewski - 0 pkt.;
16. Michał Kaczmarek - 0 pkt.;
16. Henryk Leśniczak - 0 pkt.

- junior

1. Michał Podsiadły - 950 pkt.;
2. Alan Baranowski - 480 pkt';
3. Zuzanna Markowska - 410 pkt.;
4. Jakub Reda - 0 pkt.;
4. Bartłomiej Świątek - 0 pkt.;
4. Kacper Szwejda - 0 pkt.

W zawodach wzięło udział 23 seniorów i 6 juniorów.

II tura Mistrzostw Koła 17.05.2015 (wagowo):

1. Józef Szwed - 3860 pkt.;
2. Sebastian Rybiński - 3340 pkt.;
3. Krzysztof Ablewski - 2510 pkt.;
4. Piotr Mielczarek - 2500 pkt.;
5. Dominik Gotkowicz - 2340 pkt.;
6. Dariusz Janeczek - 2240 pkt.;
7. Arkadiusz Pawłowski -1890 pkt.;
8. Zdzisław Majewski - 1670 pkt.;
9. Bogdan Krzywania - 1510 pkt.;
10. Marian Kubik - 1310 pkt.;
11. Robert Podsiadły - 1220 pkt.;
12. Jakub Gruszczyński - 990 pkt.;
13. Michał Kaczmarek - 470 pkt.;
13. Tomasz Mielczarek - 470 pkt.;
15. Antoni Majewski - 0 pkt.

- junior

1. Bartłomiej Świątek - 750 pkt.;
2. Patryk Felczerek - 710 pkt.;
3. Michał Podsiadły - 640 pkt.;
4. Alan Baranowski - 570 pkt';

W zawodach wzięło udział 15 seniorów i 4 juniorów.

Mistrzostwo Koła 17.05.2015:

- senior

1. Sebastian Rybiński 3830+3340=7170 pkt.; I+I=II pkt. sekt.
2. Krzysztof Ablewski 3040+2510=5550 pkt.; I+II=III pkt. sekt.
3. Józef Szwed 1300+3860=5160 pkt.; IV+I=V pkt. sekt.
4. Arkadiusz Pawłowski 3540+1890=5430 pkt.; II+IV=VI pkt. sekt.
5. Dominik Gotkowicz 1460+2340=3800 pkt.; V+III=VIII pkt. sekt.
6. Piotr Mielczarek 590+2500=3090 pkt.; VI+II=VIII pkt. sekt.
7. Dariusz Janeczek 520+2240=2760 pkt.; 7,5+III=10,5 pkt. sekt.
8. Robert Podsiadły 680+1220=1900 pkt.; VII+VI=XIII pkt. sekt.
9. Zdzisław Majewski 0+1670=1670 pkt.; 10,5+IV=14,5 pkt. sekt.
10. Michał Kaczmarek 0+470=470 pkt.; 10,5+
11. Antoni Majewski 0+0=0 pkt.; X+
nk. Wojciech Michalak 2740+n.b.=2740 pkt.; III+n.b.=n.k.
nk. Waldemar Kłoś 2500+n.b.=2500 pkt.; II+n.b.=n.k.
nk. Zbigniew Kapturkiewicz 1860+n.b.=1860 pkt.; IV+n.b.=n.k.
nk. Dariusz Miller 1390+n.b.=1390 pkt.; III+n.b.=n.k.
nk. Marian Kubik 710+n.b.=710 pkt.; VI+n.b.=n.k.
nk. Grzegorz Jasłowski 620+n.b.=620 pkt.; V+n.b.=n.k.
nk. Mariusz Leśkiewicz 520+n.b.=520 pkt.; 7,5+n.b.=n.k.
nk. Tomasz Grzelak 0+n.b.=0 pkt.; 10,5+n.b.=n.k.
nk. Krystian Majewski 0+n.b.=0 pkt.; 10,5+n.b.=n.k.
nk. Henryk Leśniczak 0+n.b.=0 pkt.; 10,5+n.b.=n.k.
nk. Radosław Sobielak 0+n.b.=0 pkt.; 10,5+n.b.=n.k.
nk. Jan Sobielak 0+n.b.=0 pkt.; 10,5+n.b.=n.k.

- junior

1. Michał Podsiadły 950+640=1590 pkt.; I+III=IV pkt. sekt.
2. Alan Baranowski 480+570=1050 pkt.; II+IV=VI pkt. sekt.
3. Bartłomiej Świątek 0+750=750 pkt.; V+I=VI pkt. sekt.
n.k. Patryk Felczerek n.b.+710=710 pkt.; n.b.+II=n.k.
n.k. Zuzanna Markowska 410+n.b.=410 pkt.; III+n.b.=n.k.
n.k. Kacper Szwejda 0+n.b.=0 pkt.; 4,5+n.b.=n.k.
n.k. Jakub Reda 0+n.b.=0 pkt.; 4,5+n.b.=n.k.

W Mistrzostwach Koła wzięło udział 23 seniorów i 7 juniorów.

Wyniki zawodów o "Puchar Zarządu 2015" w kole PZW nr 10 "Sira" Sieradz 07.06.2015:

1. Arkadiusz Pawłowski - 3110 pkt.;
2. Grzegorz Jasłowski - 2870 pkt.;
3. Józef Szwed - 2430 pkt.;
4. Antoni Majewski - 2370 pkt.;
5. Bogdan Krzywania - 2110 pkt.;
6. Zdzisław Majewski - 1890 pkt.;
7. Piotr Mielczarek - 1360 pkt.;
8. Marian Kubik - 1160 pkt.;
9. Krzysztof Ablewski - 970 pkt.;
10. Dominik Gotkowicz - 930 pkt.;
11. Jakub Gruszczyński - 630 pkt.;
12. Patryk Felczerek - 600 pkt.;
13. Zuzanna Markowska - 590 pkt.
14. Michał Kaczmarek - 0 pkt.
15. Władysław Gerlic - 0 pkt.
16. Roman Miśkiewicz - 0 pkt.

 W zawodach wzięło udział 16 zawodników.

Wyniki połączonych zawodów: "O Największą Rybę" i "Zakończenie Sezonu 04.10.2015":

- "Zakończenie Sezonu 2015" (seniorzy):

1. Mielczarek Piotr - 1580 pkt.;
2. Pawłowski Arkadiusz - 1440 pkt.;
3. Jasłowski Grzegorz - 1050 pkt.;
4. Podsiadły Robert - 900 pkt.;
5. Krzywania Bogdan - 820 pkt.;
6. Ablewski Krzysztof - 690 pkt.;
7. Kaczmarek Michał - 610 pkt.;
8. Majewski Zdzisław - 560 pkt.
9. Mielczarek Tomasz - 520 pkt.;
10. Gotkowicz Dominik - 450 pkt.;
11. Gerlic Władysław - 440 pkt.;
12. Czyżak K. - 0 pkt.;
12. Szwed Józef - 0 pkt.;
12. Balcerzak Robert - 0 pkt.;
12. Krawczyk P. - 0 pkt.;
12. Surdel Dariusz - 0 pkt.

- "Zakończenie Sezonu 2015" (juniorzy):

1. Podsiadły Michał - 710 pkt.;
2. Baranowski Alan - 490 pkt.;
3. Sowała M. - 0 pkt.

W zawodach wzięło udział 16 seniorów i 3 juniorów.

Wyniki zawodów "O Największą Rybę 2015":

1. Podsiadły Robert - 720 pkt.;
2. Jasłowski Grzegorz - 690 pkt.;
3. Pawłowski Arkadiusz - 680 pkt.;
4. Mielczarek Piotr - 620 pkt.;
5. Kaczmarek Michał - 610 pkt.;
6. Podsiadły Michał (junior) - 710 pkt.;
7. Ablewski Krzysztof - 530 pkt.;
8. Krzywania Bogdan - 520 pkt.;
8. Mielczarek Tomasz - 520 pkt.;
10. Baranowski Alan (junior) - 490 pkt.;
11. Majewski Zdzisław - 460 pkt.;
12. Gotkowicz Dominik - 450 pkt.;
13. Gerlic Władysław - 440 pkt.;
14. Czyżak K. - 0 pkt.;
14. Sowała M. (junior) - 0 pkt.;
14. Szwed Józef - 0 pkt.;
14. Balcerzak Robert - 0 pkt.;
14. Krawczyk P. - 0 pkt.
14. Surdel Dariusz - 0 pkt.

W zawodach wzięło udział 19 zawodników.