WYNIKI ZAWODÓW W KOLE 2017


Przedstawiamy wyniki zawodów na "Rozpoczęcie Sezonu 2017" w kole PZW nr 10 "SIRA" Sieradz:

w kategorii junior:

I MIEJSCE: MICHAŁ PODSIADŁY - 9660 PKT.
II MIEJSCE: Michał Sowała - 2310 pkt.
III MIEJSCE: Alan Baranowski - 750 pkt.

w kategorii senior:

I MIEJSCE: WOJCIECH MICHALAK - 1440 PKT. (sektor A)
II MIEJSCE: Krzysztof Ablewski - 1050 pkt. (sektor B)
III MIEJSCE: Arkadiusz Pawłowski - 1220 pkt. (sektor A)

4. Zdzisław Majewski - 900 pkt. (sektor A)
5. Józef Szwed - 990 pkt. (sektor B)
6. Piotr Mielczarek -760 pkt. (sektor A)
7. Robert Podsiadły - 800 pkt. (sektor B)
8. Paweł Krawczyk - 0 pkt. (sektor A)
9. Robert Balcerzak - 0 pkt. (sektor B)
10. Dariusz Miller - 0 pkt. (sektor A)
11. Krystian Majewski - 0 pkt. (sektor B)
12. Michał Kaczmarek - 0 pkt. (sektor B)
13. Arkadiusz Siewierski - 0 pkt. (sektor A)
14. Kubik Marian - 0 pkt. (sektor A)
15. Tomasz Mielczarek - 0 pkt. (sektor A)
16. Arkadiusz Kołodziejczyk - 0 pkt. (sektor B)
17. Waldemar Koczyński - 0 pkt. (sektor B)
18. Dominik Gotkowicz - 0 pkt. (sektor A)
19. Antoni Majewski - 0 pkt. (sektor A)
20. Henryk Leśniczak - 0 pkt. (sektor A)
21. Piotr Frajer - 0 pkt. (sektor A)
22. Władysław Gierlic - 0 pkt. (sektor A)
23. Bogdan Krzywania - 0 pkt. (sektor B)
24. Jacek Krawczyk - 0 pkt. (sektor B) DNF
25. Kazimierz Czyżak - 0 pkt. (sektor B) DNF
26. Jan Płachta - 0 pkt. (sektor B) DNF

Przedstawiamy wyniki I tury Mistrzostw Koła PZW nr 10 "SIRA" Sieradz 02.04.2017:

- w kat. kobieta

1. Szeliga Justyna 1410 pkt. (stanowisko 4)
2. Jasiukiewicz Katarzyna 950 pkt. (stanowisko 6)

- w kat. junior

1. Baranowski Alan 1080 pkt. (stanowisko 1)
2. Janas Albert 1000 pkt. (stanowisko 5)
3. Podsiadły Michał 750 pkt. (stanowisko 2)
4. Sowała Michał 720 pkt. (stanowisko 3)

-  w kat. senior

1. Pawłowski Arkadiusz 2555 pkt. (stanowisko 20) - sektorowa I B
2. Michalak Wojciech 1990 pkt. (stanowisko 10) - sektorowa I A
3. Kłoś Waldemar 2550 pkt. (stanowisko 16) - sektorowa II B
4. Mielczarek Piotr 1870 pkt. (stanowisko 13) - sektorowa II A
5. Szwed Józef 1840 pkt. (stanowisko 17) - sektorowa III B
6. Kaczmarek Michał 1120 pkt. (stanowisko 14) - sektorowa III A
7. Krawczyk Jacek 1730 pkt. (stanowisko 21) - sektorowa IV B
8. Majewski Krystian 860 pkt. (stanowisko 8) - sektorowa IV A
9. Kubik Marian 1650 pkt. (stanowisko 25) - sektorowa V B
10. Kołodziejczyk Arkadiusz 820 pkt. (stanowisko 12) - sektorowa V A
11. Ablewski Krzysztof 940 pkt. (stanowisko 22) - sektor VI B
12. Mielczarek Tomasz 730 pkt. (stanowisko 18) - sektor VII B
13. Podsiadły Robert 730 pkt. (stanowisko 19) - sektor VIII B
14. Krawczyk Paweł 0 pkt. (stanowisko 15) A
14. Majewski Zdzisław 0 pkt. (stanowisko 23) B
14. Gruszczyński Jakub 0 pkt. (stanowisko 11)A
14. Frajer Piotr 0 pkt. (stanowisko 24) B
14. Leśniczak Henryk 0 pkt. (stanowisko 9) A
14. Szubert Stefan 0 pkt. (stanowisko 7) A

W zawodach wzięło udział 25 zawodniczek i zawodników (2 kobiety, 4 juniorów i 19 seniorów).

MISTRZYNIĄ KOŁA "SIRA" SIERADZ NA 2017 ROK W KATEGORII KOBIETA ZOSTAŁA:

JUSTYNA SZELIGA Z WYNIKIEM I+I=II PKT. SEKTOR. I WAGĄ  ŁĄCZNĄ 1410+4730=6140 pkt.


Vice Mistrzynią Koła "Sira" Sieradz na 2017 rok została:

Jasiukiewicz Katarzyna z wynikiem II+II=IV pkt. sektorowe i wagą łączną 950+1440=2430 pkt.MISTRZEM KOŁA "SIRA" SIERADZ NA 2017 ROK W KATEGORII JUNIOR ZOSTAŁ:

JANAS ALBERT z wynikiem II+I=III pkt. sektorowe i wagą łączną 1000+810=1810 pkt.


I V-ce Mistrzem Koła "Sira" Sieradz na 2017 rok w kategorii junior został:

Baranowski Alan z wynikiem I+IV=V pkt. sektorowych i wagą łączną 1080+740=1820 pkt.


II V-ce Mistrzem Koła "Sira" Sieradz na 2017 rok w kategorii junior został:

Podsiadły Michał z wynikiem III+II=VI pkt. sektorowych i wagą łączną 750+790=1540 pkt.


III V-ce Mistrzem Koła "Sira" Sieradz na 2017 rok w kategorii junior został:

Sowała Michał z wynikiem IV+III=VII pkt. sektorowych i wagą łączną 720+790=1510 pkt.MISTRZEM KOŁA "SIRA" SIERADZ NA 2017 ROK W KATEGORII SENIOR ZOSTAŁ:

KŁOŚ WALDEMAR Z WYNIKIEM II+I=III PKT. SEKTOR. I WAGĄ ŁĄCZNĄ 2550+1350=3900 PKT.


I V-ce Mistrzem Koła "Sira" Sieradz na 2017 rok w kategorii senior został:

MICHALAK WOJCIECH z wynikiem I+II=III pkt. sektorowe i wagą łączną 1990+1270=3260 pkt.


II V-ce Mistrzem Koła "Sira" Sieradz na 2017 rok w kategorii senior został:

Pawłowski Arkadiusz z wynikiem I+III=IV pkt. sektorowe i wagą łączną 2555+1360=3915 pkt.


III V-ce Mistrzem Koła "Sira" Sieradz na 2017 rok w kategorii senior został:

Szwed Józef z wynikiem III+II=V pkt. sektorowych i wagą łączną 1840+2240=4080 pkt.


IV V-ce Mistrzem Koła "Sira" Sieradz na 2017 rok w kategorii senior został:

Mielczarek Piotr z wynikiem II+IV=VI pkt. sektorowych i wagą łączną 1870+1170=3040 pkt.


V V-ce Mistrzem Koła "Sira" Sieradz na 2017 rok w kategorii senior został:

Krawczyk Jacek z wynikiem IV+VI=X pkt. sektorowych i wagą łączną 1730+800=2530 pkt.


7. Ablewski Krzysztof VI+III=IX pkt. sektor.; 940+910=1850 pkt.
8. Frajer Piotr IX(9,5)+I=X(10,5) pkt. sektor; 0+2590=2590 pkt.
9. Gruszczyński Jakub VI(6,5)+IV=X(10,5) pkt. sektor.; 0+870=870 pkt.
10. Szubert Stefan VI(6,5)+V=XI(11,5) pkt. sektor.; 0+890=890 pkt.
11. Kubik Marian V+VII=XII pkt. sektor.; 1650+730=2380 pkt.
12. Podsiadły Robert VII(7,5)+IV(4,5)=XI(12) pkt. sektor.; 730+870=1600 pkt.
13. Kołodziejczyk Arkadiusz V+VIII=XIII pkt. sektor.; 820+0=820 pkt.
14. Krawczyk Paweł VI(6,5)+VI(6,5)=XII(13) pkt sektor.; 0+0=0 pkt.
15. Majewski Zdzisław IX(9,5)+VI(6,5)=XV(16,5) pkt. sektor.; 0+0=0 pkt.
16. Kaczmarek Michał III+DNS=NKL pkt. sektor.; 1120+DNS= 1120 pkt.
17. Majewski Krystian IV+DNS=NKL pkt. sektor.; 860+DNS= 860 pkt.
18. Mielczarek Tomasz VII(7,5)+DNS=NKL pkt. sektor.; 730+DNS=730 pkt.
19. Leśniczak Henryk VI(6,5)+DNS=NKL pkt. sektor.; 0+DNS=0 pkt.

DNF - nie ukończył zawodów
DNS - nie wystartował w II turze
NKL - nie klasyfikowany

I Tura Sektor A:

1. Michalak Wojciech - 1990 pkt.
2. Mielczarek Piotr - 1870 pkt.
3. Kaczmarek Michał - 1120 pkt.
4. Majewski Krystian - 860 pkt.
5. Kołodziejczyk Arkadiusz - 820 pkt.
6. Szubert Stefan - 0 pkt. (6,5 pkt. sekt.)
6. Gruszczyński Jakub - 0 pkt. (6,5 pkt. sekt.)
6. Krawczyk Paweł - 0 pkt. (6,5 pkt. sekt.)
6. Leśniczak Henryk - 0 pkt. (6,5 pkt. sekt.)

I Tura Sektor B:

1. Pawłowski Arkadiusz - 2555 pkt.
2. Kłoś Waldemar - 2550 pkt.
3. Szwed Józef - 1840 pkt.
4. Krawczyk Jacek - 1730 pkt.
5. Kubik Marian - 1650 pkt.
6. Ablewski Krzysztof - 940 pkt.
7. Mielczarek Tomasz - 730 pkt. (7,5 pkt. sekt.)
7. Podsiadły Robert - 730 pkt. (7,5 pkt. sekt.)
9. Frajer Piotr - 0 pkt. (9,5 pkt. sekt.)
9. Majewski Zdzisław - 0 pkt. (9,5 pkt. sekt.)

II Tura Sektor A:

1. Kłoś Waldemar - 1350 pkt.
2. Michalak Wojciech - 1270 pkt.
3. Ablewski Krzysztof - 910 pkt.
4. Gruszczyński Jakub - 870 pkt. (4,5 pkt. sekt.)
4. Podsiadły Robert - 870 pkt. (4,5 pkt. sekt.)
6. Krawczyk Jacek - 800 pkt.
7. Kubik Marian - 730 pkt.
8. Kołodziejczyk Arkadiusz - 0 pkt.

II Tura Sektor B

1. Frajer Piotr - 2590 pkt.
2. Szwed Józef - 2240 pkt.
3. Pawłowski Arkadiusz - 1360 pkt.
4. Mielczarek Piotr - 1170 pkt.
5. Szubert Stefan - 890 pkt.
6. Krawczyk Paweł - 0 pkt. (6,5 pkt. sekt.)
6. Majewski Zdzisław - 0 pkt. (6,5 pkt. sekt.)

W zawodach wzięło udział: 2 kobiety, 4 juniorów, 19 seniorów w I turze i 15 seniorów w II turze.

Wyniki I nocnych spławikowo-gruntowych zawodów Zbiornik Próba 22-23.07.2017:

I MIEJSCE: KRZYSZTOF ABLEWSKI - 2900 PKT. (STANOWISKO 9)

II MIEJSCE: ARKADIUSZ PAWŁOWSKI - 2860 PKT. (STANOWISKO 11)
III MIEJSCE: ANTONI MAJEWSKI - 2250 PKT. (STANOWISKO 8)

4. Marian Kubik - 2040 pkt. (Stanowisko 4)
5. Dominik Gotkowicz - 1910 pkt. (Stanowisko 14)
6. Krystian Majewski - 1430 pkt. (Stanowisko 15)
7. Alan Baranowski - 1360 pkt. (Stanowisko 10)
8. Zdzisław Majewski - 1340 pkt. (Stanowisko 3)
9. Waldemar Koczyński - 1080 pkt. (Stanowisko 7)
10. Michał Kaczmarek - 940 pkt. (Stanowisko 1)
11. Henryk Ptaszyński - 710 pkt. (Stanowisko 13)
11. Roman Tomaszewski - 710 pkt. (Stanowisko 12)
13. Jacek Krawczyk - 0 pkt. (Stanowisko 5)
13. Paweł Krawczyk - 0 pkt. (Stanowisko 6)

W zawodach wzięło udział 14 zawodników.

Wyniki zawodów "Puchar Zarządu 2017":

I MIEJSCE: KRZYSZTOF ABLEWSKI - 5400 PKT. (STANOWISKO 11)

II miejsce: JÓZEF SZWED - 3630 pkt. (stanowisko 15)
III miejsce: ARKADIUSZ PAWŁOWSKI - 3530 pkt. (stanowisko 2)

4. Marian Kubik - 3460 pkt. (stanowisko 3)
5. Michał Kaczmarek - 2670 pkt. (stanowisko 16)
6. Zdzisław Marek - 2500 pkt. (stanowisko 13)
7. Albert Janas - 2490 pkt. (stanowisko 8)
8. Paweł Krawczyk - 2120 pkt. (stanowisko 17)
9. Piotr Frajer - 1860 pkt. (stanowisko 9)
10. Piotr Mielczarek - 1700 pkt. (stanowisko 19)
11. Dominik Gotkowicz - 1430 pkt. (stanowisko 18)
12. Krystian Majewski - 1220 pkt. (stanowisko 1)
13. Arkadiusz Kołodziejczyk - 1210 pkt. (stanowisko 10)
14. Michał Podsiadły - 1120 pkt. (stanowisko 12)
15. Michał Sowała - 1080 pkt. (stanowisko 7)
16. Robert Podsiadły - 1050 pkt. (stanowisko 6)
17. Alan Baranowski - 1000 pkt. (stanowisko 14)
18. Zdzisław Majewski - 970 pkt. (stanowisko 970)
19. Antoni Majewski - 0 pkt. (stanowisko 4)

W zawodach wzięło udział 19 zawodników.

Wyniki zawodów "O Największą Rybę 03.09.2017" w kole PZW nr 10 "SIRA" Sieradz:

I MIEJSCE: MARIAN KUBIK Z WYNIKIEM 1100 PKT. (STANOWISKO 17)
II MIEJSCE: WALDEMAR KOCZYŃSKI Z WYNIKIEM 960 PKT. (STANOWISKO 12)
III MIEJSCE: Krzysztof Ablewski z wynikiem 950 pkt. (stanowisko 9)

4. Dominik Gotkowicz z wynikiem 940 pkt. (stanowisko 1)
5. Kamil Kowalczyk z wynikiem 910 pkt. (stanowisko 2)
6. Jakub Gruszczyński z wynikiem 810 pkt. (stanowisko 13)
7. Józef Szwed z wynikiem 800 pkt. (stanowisko 4)
7. Krystian Majewski z wynikiem 800 pkt. (stanowisko 10)
9. Zdzisław Majewski z wynikiem 790 pkt. (stanowisko 8)
9. Robert Podsiadły z wynikiem 790 pkt. (stanowisko 15)
11. Arkadiusz Pawłowski z wynikiem 770 pkt. (stanowisko 3)
12. Henryk Ptaszyński z wynikiem 760 pkt. (stanowsko 11)
13. Alan Baranowski z wynikiem 750 pkt. (stanowisko 6)
14. Michał Podsiadły z wynikiem 690 pkt. (stanowisko 14)
15. Michał Kaczmarek z wynikiem 0 pkt. (stanowisko 7)
15. Antoni Majewski z wynikiem 0 pkt. (stanowisko 16)

W zawodach wzięło udział 16-tu zawodników w kategorii Open.

Wyniki zawodów "Zakończenie Sezonu 15.10.2017" Paradzianka:


- w kategorii "Senior"

I MIEJSCE: ARKADIUSZ PAWŁOWSKI - 6090 PKT. (Stanowisko 16)

II MIEJSCE: Krzysztof Ablewski - 2840 pkt. (Stanowisko 4)

III MIEJSCE: Waldemar Kłoś - 1770 pkt. (Stanowisko 5)

4. Dominik Gotkowicz - 1220 pkt. (Stanowisko 15)
5. Robert Podsiadły - 1040 pkt. (Stanowisko 12)
6. Michał Kaczmarek - 760 pkt. (Stanowisko 13)
7. Jakub Gruszczyński - 0 pkt. (Stanowisko 1)
7. Paweł Krawczyk - 0 pkt. (Stanowisko 10)
7. Marian Kubik - 0 pkt. (Stanowisko 6)
7. Antoni Majewski - 0 pkt. (Stanowisko 2)
7. Zdzisław Marek - 0 pkt. (Stanowisko 11)
7. Henryk Ptaszyński - 0 pkt. (Stanowisko 8)
7. Waldemar Koczyński - 0 pkt. (Stanowisko 7)
7. Władysław Gierlic - 0 pkt. (Stanowisko 14)

- w kategorii "Junior"

I MIEJSCE: MICHAŁ PODSIADŁY - 770 PKT. (Stanowisko 9)

II MIEJSCE: Alan Baranowski - 750 pkt. (Stanowisko 3)

W zawodach wzięło udział 14-tu seniorów i dwóch juniorów.